Yuliya Frants

Yuliya Frants

(no biography)
  Known for
  Acting
  Place of birth
  Tadzhikskaya SSR, USSR
  Birthday
  5/29/1989
Gogol. Viy
Gogol. Viy
6.3
Update / Delete
Update / Delete
5
Gogol. The Beginning
Gogol. The Beginning
6.3
Gogol. A Terrible Vengeance
Gogol. A Terrible Vengeance
6.5
Shadow of The Star
Shadow of The Star
8
Blood
Blood
1
All That Jam
All That Jam
0
Save Kolya!
Save Kolya!
5.6
The Jew
The Jew
0
Novogodniy Detektiv
Novogodniy Detektiv
7
Любви не бывает?
Любви не бывает?
9
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: