High & Low The Worst X
High & Low The Worst X

Storyline

Fists fly when Oya High’s street fighters defend themselves from a three-school alliance of brawlers.
Cast
Kazuma Kawamura
Kazuma Kawamura
Hanaoka Fujio
Hokuto Yoshino
Hokuto Yoshino
Takagi Tsukasa
Nakamoto Yuta
Nakamoto Yuta
Suzaki Ryo
Ryoki Miyama
Ryoki Miyama
Amagai Kouhei
Goki Maeda
Goki Maeda
Todoroki Yosuke
Akihisa Shiono
Akihisa Shiono
Odajima Yuken
Kohei Fukuyama
Kohei Fukuyama
Jamuo
Suzuki Takahide
Tsuji
Ryutaro Ata
Shibaman
Ryuji Sato
Ryuji Sato
Nishikawa Yasushi
Uekiya Satoshi
Yokoyama Kiyoshi
Fuju Kamio
Fuju Kamio
Nakagoshi Dai
Ken Nakajima
Ken Nakajima
Nakaoka Shohei
Win Morisaki
Win Morisaki
Sakata Motoaki
Itsuki Fujiwara
Itsuki Fujiwara
Himuro Reiji
Hiroaki Oka
Hiroaki Oka
Iwatsugu Kazushi / "Gandhi"
Makoto Hasegawa
Makoto Hasegawa
Sameoka Shoji
Zin Sakamoto
Kazami Jin / "Fuujin"
Ikuya Naganuma
Ikuya Naganuma
Sabou Amahisa
Suzuki Higa
Tsudanuma
Aoi Yo
Aoi Yo
Sawamura Seiji
Shin Koyanagi
Jinkawa Eimei
Atsushi Arai
Atsushi Arai
Shida Kenzo
Natsuki Hori
Natsuki Hori
Tokuyama Monji
Ryotaro Sakaguchi
Ryotaro Sakaguchi
Sabakan
Mikami Daichi
Misaki Mario / "Rao"
Mizuki Itagaki
Mizuki Itagaki
Miyauchi Kozo / "Binzo"
Yuki Tokito
Yuki Tokito
Mashii Takehiko / "Mercy"
Yusei Yagi
Yusei Yagi
Yamaguchi Magoroku
Keito Kimura
Keito Kimura
Ito Kamui
Yuri Takahashi
Seta Kansuke
Yuki Sakurai
Yuki Sakurai
Nishiya
Shunya Asano
Shunya Asano
Komagata
Yoshiki Minato
Yoshiki Minato
Tachibana
Jun Shison
Jun Shison
Ueda Sachio
Kyosuke Yabe
Kyosuke Yabe
Katagiri Ken
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: