A Portrait Of A Stranger
A Portrait Of A Stranger

Storyline

In a nostalgic Moscow of 1976, an unlucky actor meets a charismatic writer, a living classic of Soviet literature, who turns his life into a tragicomic farce with the artistic bohemia, foreign-currency prostitutes, the KGB staff and agents of the CIA.
  Released
  9/24/2021
  Runtime
  1h 47min
  Director
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Russian
  Production
  Address Film, Ministry of Culture of the Russian Federation
Cast
Kirill Pirogov
Kirill Pirogov
Lev Nikolaev
Yuri Butorin
Yuri Butorin
Oleg Orlov
Kseniya Kutepova
Kseniya Kutepova
Inna
Galina Tyunina
Galina Tyunina
Tatiana Peresvetova
Polina Kutepova
Polina Kutepova
Tamara
Tagir Rakhimov
Tagir Rakhimov
major
Yevgeni Tsyganov
Yevgeni Tsyganov
Evgeniy
Rustem Yuskaev
Rustem Yuskaev
Soykin
Karen Badalov
Karen Badalov
KGB colonel
Ilya Lyubimov
Ilya Lyubimov
Ilya
Nikita Tyunin
Nikita Tyunin
Lavrentiev
Madlen Dzhabrailova
Madlen Dzhabrailova
Nelly
Andrey Kazakov
Andrey Kazakov
liaison
Alexandr Mizev
Alexandr Mizev
Acting
Vera Strokova
Vera Strokova
Lenochka
Ivan Verkhovykh
Ivan Verkhovykh
chess player
Fedor Malyshev
translator
Dmitry Rudkov
Panov
Aleksey Kolubkov
Aleksey Kolubkov
editor from radio 'Svoboda'
Vladimir Svirskiy
Vladimir Svirskiy
currency trader
Polina Agureyeva
Polina Agureyeva
Polina
Serafima Ogareva
Serafima Ogareva
Lavrentiev's assistant
Galina Kashkovskaya
Galina Kashkovskaya
Sovexportfilm's spokeperson
Mikhail Krylov
Mikhail Krylov
sound technician
Natalia Martynova
Natalia Martynova
noise suppressor
Darya Konyzheva
Darya Konyzheva
makeup artist
Ekaterina Smirnova
Ekaterina Smirnova
dresser
Nadezhda Kamenkovitch
clapperboard girl
Vladimir Toptsov
Vladimir Toptsov
district committee secretary
Igor Voynarovskiy
Igor Voynarovskiy
film critic
Pavel Barshak
Pavel Barshak
foreigner
Tomas Motskus
Tomas Motskus
Nikolaev's brother
Mariya Bolshova
Mariya Bolshova
beer seller
Mariya Andreeva
Mariya Andreeva
Maria
Sergei Yakubenko
doorman in Metropol
Roza Shmukler
Roza Shmukler
Panov's wife
Oleg Niryan
novelist
Nikolay Orlovskiy
Nikolay Orlovskiy
person on buisness trip
Denis Avramov
Georgian man from Red Army
Yelena Voronchikhina
Yelena Voronchikhina
nurse
Andrey Mihhalev
Lyudov
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: