An Elephant Sitting Still
An Elephant Sitting Still

Storyline

In the northern Chinese city of Manzhouli, they say there is an elephant that simply sits and ignores the world. Manzhouli becomes an obsession for the protagonists of this film, a longed-for escape from the downward spiral in which they find themselves.
  Released
  12/14/2018
  Runtime
  3h 54min
  Director
  Budget
  $2,500,000
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Mandarin
  Production
  Dongchun Films
Cast
Peng Yuchang
Peng Yuchang
Wei Bu
Wang Yuwen
Wang Yuwen
Huang Ling
Zhang Yu
Zhang Yu
Yu Cheng
Li Congxi
Li Congxi
Wang Jin
Zhenghui Ling
Li Kai
Xiaolong Zhang
Yu Shuai
Li Danyi
Wang Jin's Daughter
Kong Wei
Wang Jin's Son-in-Law
Kong Yixin
Wang Jin's Granddaughter
Chaobei Wang
Chaobei Wang
Yu Cheng's Friend
Wang Xueyang
Wang Xueyang
Wife of Yu Cheng's Friend
Zhu Yanmanzi
Zhu Yanmanzi
Yu Cheng's Lover
Zhaoyan Guozhang
Zhaoyan Guozhang
Wei Bu's Father
Li Su Yun
Li Su Yun
Wei Bu's Mother
Huang Ximan
White Dog's Female Owner
Li Qing
Li Qing
White Dog's Male Owner
He Miaomiao
Mother of Yu Cheng's Friend
Li Binyuan
Scalper
Shunzi
Yu Cheng's Mother
Xiangrong Dong
Dean
Zhang Shuai
Zhang Shuai
Yu Cheng's Sidekick 1
Zhou Yinglong
Yu Cheng's Sidekick 2
Zhao Weimin
Yu Cheng's Sidekick 3
Hao Shimin
Yu Cheng's Sidekick 4
Chang Wukui
Man Burning Garbage
Liu Xiaohui
Restaurant Female Owner
Zhu Jianliang
Middle-aged Man
Zhang Jinzhong
Strong Old Man
Li Hongmei
Card-playing Woman
Liu Jianmin
Wei Bu's Uncle
3502 tenant
Wei Bu's Grandmother
Ember Yu
Pool Room Receptionist
Zhang Zhouqiang
Restaurant Chef
Wang Gang
Yu Cheng's Father
Wang Longlong
Scalper's Accomplice
Gao Xuepeng
Mop Boy
Ma Heping
Shuttlecock-kicking Man
Yan Hao
Ballet Class Student
Zhao Shihui
Li Xiaoli
Wang Ning
Wang Ning
Huang Ling's Mother
Zhao Tao
Zhao Tao
History Teacher
Liu Xiwen
Taxi Driver
He Lei
Bus Driver
Jing Guo
Jing Guo
Dean's Wife
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: