Recall
Recall

Storyline

A woman was killed by a truck wheel, which flew off while the vehicle was in motion. As the freight company which owns the truck becomes the target of the public and the media’s wrath, Tokuro Akamatsu, the president of the freight company, realizes that a structural defect within the truck itself may have been to blame. A conspiracy of the wheel manufacturer's attempts to cover up a defective product is uncovered.
  Released
  6/15/2018
  Runtime
  2h 0min
  Director
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Japanese
  Production
  Shochiku
Cast
Tomoya Nagase
Tomoya Nagase
Tokuro Akamatsu
Dean Fujioka
Dean Fujioka
Yuta Sawada
Issey Takahashi
Issey Takahashi
Kazuaki Izaki
Kyoko Fukada
Kyoko Fukada
Fumie Akamatsu
Ittoku Kishibe
Ittoku Kishibe
Takeshi Kano
Takashi Sasano
Takashi Sasano
Naokichi Miyashiro
Yasufumi Terawaki
Yasufumi Terawaki
Shinji Takahata
Eiko Koike
Eiko Koike
Yuko Enomoto
Alan Abe
Alan Abe
Shunichi Kadota
Tsuyoshi Muro
Tsuyoshi Muro
Shigemichi Komaki
Aoi Nakamura
Aoi Nakamura
Gen Sugimoto
Akira Emoto
Akira Emoto
Seiji Nomura
Kuranosuke Sasaki
Kuranosuke Sasaki
Hirohisa Aizawa
Soko Wada
Soko Wada
Hideo Muroi
Houka Kinoshita
Houka Kinoshita
Hiroaki Kashiwara
Yosuke Asari
Yosuke Asari
Masashi Yunoki
Seiji Rokkaku
Seiji Rokkaku
Koji Taniyama
Koji Ohkura
Koji Ohkura
Yasushi Takashima
Kanji Tsuda
Kanji Tsuda
Joji Hamanaka
Takeshi Masu
Takeshi Masu
Saburo Makita
Mitsuki Tanimura
Mitsuki Tanimura
Taeko Yunoki
Koen Kondo
Koen Kondo
Ryuko Nagaoka
Seminosuke Murasugi
Seminosuke Murasugi
Yasuki Nosaka
Dai Watanabe
Dai Watanabe
Mamoru Komoda
Masato Yano
Masato Yano
Nobuhiko Kitamura
Hiromasa Taguchi
Hiromasa Taguchi
Katsuyuki Hiramoto
Ayumu Saito
Ayumu Saito
Noriyuki Hamasaki
Amane Okayama
Amane Okayama
Hiroyoshi Kato
Ken'ichi Yajima
Ken'ichi Yajima
Toshiaki Manabe
Masane Tsukayama
Masane Tsukayama
Acting
Katsuya Maiguma
Katsuya Maiguma
Kensuke Yasutomo
Man Kato
Man Kato
Masahito Takamori
Takumi Tsutsui
Takumi Tsutsui
Haruo Shindo
Taiki Nakabayashi
Taiki Nakabayashi
Toshiki Okada
Hajime Inoue
Hajime Inoue
Shigeo Miura
Jōji Kokubo
Kodo Kimoto
Yuya Takagawa
Yuya Takagawa
Michio Oga
Takayuki Kinoshita
Junkichi Masuda
Takehiro Kimoto
Takehiro Kimoto
Yoshihiro Shimamoto
Sarii Ikegami
Sarii Ikegami
Acting
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: