1944 The Final Defence
1944 The Final Defence

Storyline

The Soviet army breaks through the Finnish defences on the Karelian Isthmus in June 1944, advancing with overwhelming force. Somehow, the Finnish troops must find the strength to fight back, with all odds against them. The Battle of Tali-Ihantala was the largest battle ever fought in the history of the Nordic countries. This film depicts the true events through five separate stories.
  Released
  12/7/2007
  Runtime
  1h 57min
  Director
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Finnish
  Production
  Åke Lindman Film-Production
Cast
Rauno Ahonen
Lieutenant Colonel
Mikko Bredenberg
Captain Carl-Birger Kvikant
Riko Eklundh
Riko Eklundh
Colonel Sven Björkman
Marc Gassot
Marc Gassot
Sergeant Reino Lehväslaiho
Marcus Groth
Major General Ruben Lagus
Johan Hallström
Johan Hallström
Second Lieutenant Thorbjörnsson
Kari Hevossaari
Lieutenant Puhakka
Aku Hirviniemi
Aku Hirviniemi
Tykistön tulenjohtaja
Antti Holma
Antti Holma
Soldier
Janne Hyytiäinen
Janne Hyytiäinen
Major of Air-force
Mikkomarkus Ahtiainen
Soldier
Frank Biermann
Soldier
Jussi Brech
Soldier
Jani Honkaselkä
Soldier
Markku Hyvönen
Korpraali Väisänen
Tatu Hämäläinen
Soldier
Viggo Idman
Luutnantti Hästö
Olli Ikonen
Kenraalimajuri Einar Vihma
Emil Johnsen
Emil Johnsen
Soldier
Tapani Kalliomäki
Tapani Kalliomäki
Majuri Antti Suurkari
Janne Kallioniemi
Janne Kallioniemi
Luutnantti, rynnäkkötykin päällikkö
Santtu Karvonen
Santtu Karvonen
Alikersanttiradisti
Sampo Kerola
Soldier
Kari Ketonen
Kari Ketonen
Majuri Eero Leppänen
Sami Kojonen
Kapteeni
Jarno Kolehmainen
Soldier
Riku Korhonen
Ylikersantti Urpo Lempiäinen, kaukopartiomies
Johannes Korpijaakko
Soldier
Lauri Kortelainen
Soldier
Teemu Koskinen
Soldier
Timo Kurvi
Soldier
Matti Laine
Kurkistava sotamies
Pete Lattu
Pete Lattu
Radisti Kärkkäinen
Antti Launonen
Antti Launonen
Sotamies Talissa
Karo Lauronen
Soldier
Tommi Liski
Luutnantti Osmo Mustakallio
Harri Liuksiala
Sotilaspastori
Janne Lonka
Soldier
Jesper Malm
Jesper Malm
Luutnantti Orvar Nilsson
Timo Mann
Soldier
Tatu Mönttinen
Tatu Mönttinen
Soldier
Kasperi Nordman
Kusti, kaukopartiomies, radisti
Mika Nuojua
Haapanen
Lauri Nurkse
Soldier
Jarkko Nyman
Jarkko Nyman
Luutnantti Talvitie
Taisto Oksanen
Taisto Oksanen
Majuri Heikki Mikkola
Mikko Paananen
Soldier
Teemu Palosaari
Teemu Palosaari
Ylikersantti Risto Miikki
Jukka-Pekka Pentikäinen
Luutnantti Torstila
Pirkka-Pekka Petelius
Pirkka-Pekka Petelius
Kenraaliluutnantti Airo
Samu Pulkkinen
Soldier
Jukka Puotila
Jukka Puotila
Kenraaliluutnantti Oesch
Oskar Pöysti
Soldier
Matti Raita
Soldier
Juhani Rajalin
Soldier
Taisto Reimaluoto
Taisto Reimaluoto
Majuri radiotiedustelukeskuksessa
Tuomas Rinta-Panttila
Kersantti Veikko Tiippana
Tarmo Ruubel
Majuri Jouko Hynninen
Joonas Saartamo
Joonas Saartamo
Lääkintämies
Christian Sandström
Ylikersantti Börje Brotell
Aleksi Sariola
Vänrikki Erkki Teppo
Asko Sarkola
Asko Sarkola
Marsalkka Mannerheim
Lutz Schröter
Soldier
Antti Seppänen
Soldier
Fabian Silén
Fabian Silén
Luutnantti Lasse Holmström, ”Holsti”
Mikko Silventola
Soldier
Mitja Sirén
Mitja Sirén
Soldier
Robin Svartström
Robin Svartström
Kapteeni Lars Laxén
Jan-Christian Söderholm
Vänrikki Forss
Kristian Thulesius
Soldier
Onni Thulesius
Korpraali Olof Lagus, rynnäkkötykin ampuja
Jarkko Tiainen
Jarkko Tiainen
Autonkuljettaja
Antti Timonen
Korpraali Heino Savukoski
Timo Torikka
Timo Torikka
Eversti Albert Puroma
Timo Tuominen
Timo Tuominen
Hietanen, kaukopartio-ryhmän johtaja
Janne Vakio
Janne Vakio
Heikkohermoinen sotilas
Jose Viitala
Soldier
Ilkka Villi
Ilkka Villi
Korpraali Taponen, panssarivaunun ampuja
Mario Vorwerk
Soldier
Jakob Öhrman
Jakob Öhrman
Soldier
Filip Brenner
Soldier
Jussi Hakanen
Soldier
Eino-Heikki Jokelainen
Soldier
Tomi Etelävuori
Luutnantti Harry Berner
Tatu Mönttinen
Tatu Mönttinen
Finnish voice (voice)
Jussi Nikkilä
Jussi Nikkilä
Finnish voice (voice)
Jevgeni Haukka
Jevgeni Haukka
Russian voice (voice)
Viktor Kukkonen
Russian voice (voice)
Andrei Tsumak
Andrei Tsumak
Russian voice (voice)
Jukka Voutilainen
Jukka Voutilainen
Russian voice (voice)
Kent Sjöman
Swedish voice (voice)
Gustav Wiklund
Swedish voice (voice)
Kristian Thulesius
Swedish voice (voice)
Ivo Uukkivi
Ivo Uukkivi
Estonian voice (voice)
Ilkka Tuomisto
Soldier
Joel Sjögren
Soldier
Jani Markkinen
Soldier
Markus Kuuskoski
Soldier
Mio Korkman
Soldier
Pyry-Pekka Kantonen
Soldier
Niklas Hutton
Soldier
Fredrik Liukkunen
Soldier
Tuomas Salla
Soldier
Kalle Sulalampi
Soldier
Jussi-Petteri Viljanen
Soldier
Tapio Korpisaari
Soldier
Nikke Karjalainen
Soldier
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: