Street of Violence
Street of Violence

Storyline

An attempt is made to suppress a journalist's investigation of collusion between a rural police chief and the local gangster bosses.
Cast
Kenzo Asada
Mitsushio
Tōru Abe
Tōru Abe
Tajima
Ryō Ikebe
Ryō Ikebe
Kawasaki
Kenjiro Uemura
Kenjiro Uemura
Shanghai Tetsu
Jūkichi Uno
Jūkichi Uno
Natsume
Shirō Ōsaka
Shirō Ōsaka
Suzumoto
Yoshio Ōmori
Jiro
Tamotsu Kawasaki
Komai
Kanji Kawara
Kanji Kawara
Takada's father
Takashi Kanda
Takashi Kanda
Masuyama
Kokuten Kōdō
Kokuten Kōdō
Kuga​
Akitake Kôno
Enomoto
Zenpei Saga
Zenpei Saga
Shimaki
Takamaru Sasaki
Takamaru Sasaki
Kano
Gen Shimizu
Gen Shimizu
Suzuka
Masao Shimizu
Masao Shimizu
Okano
Takashi Shimura
Takashi Shimura
Sagawa
Masami Shimojō
Masami Shimojō
Zenji​
Jun Tatara
Jun Tatara
Yamamoto
Osamu Takizawa
Osamu Takizawa
Toyama
Shin Date
Usuda
Eizo Tanaka
Hardware dealer
Taiji Tonoyama
Taiji Tonoyama
Ango Shindo
Yasushi Nagata
Sasaki
Shin'yō Nara
Shin'yō Nara
Koizumi
Isao Numasaki
Isao Numasaki
Ichikawa
Jun Negami
Jun Negami
Shuichi Takada
Tokue Hanazawa
Tokue Hanazawa
Kurosaka​
Yasumi Hara
Yasumi Hara
Kita
Taizō Fukami
Taizō Fukami
Acting
Eiji Funakoshi
Eiji Funakoshi
Ozaki
Junji Masuda
Tamiya
Kappei Matsumoto
Matsuno
Bontarō Miake
Bontarō Miake
Arifusa
Masao Mishima
Masao Mishima
Onishi
Jun Miyazaki
Aizawa
Isamu Yamaguchi
Isamu Yamaguchi
Fukuhara
Akira Yamanouchi
Akira Yamanouchi
Ino
Hatae Kishi
Hatae Kishi
Harue Sato
Chiyoko Komine
Komai's mother
Miki Sanjō
Miki Sanjō
Tazuko Kita
Chieko Seki
Chieko Seki
Tajima's younger sister
Yuriko Hanabusa
Yuriko Hanabusa
Kita's mother
Kiyoko Hirai
Kiyoko Hirai
Toki Miyano
Noriko Honma
Noriko Honma
Sanpei's mother
Fusako Maki
Fusako Maki
Geisha
Mitsuyo Mizushima
Geisha
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: