The Street Fighter
The Street Fighter

Storyline

Takuma Tsurugi takes on the government, the police, the mafia and an international ring of kidnappers who aim to dispossess a beautiful young heiress of her millions.
Cast
Sonny Chiba
Sonny Chiba
Takuma Tsurugi
Etsuko Shihomi
Etsuko Shihomi
Nachi Shikenbaru
Goichi Yamada
Goichi Yamada
Rakuda Zhang
Yutaka Nakajima
Yutaka Nakajima
Sarai Chuayut
Masafumi Suzuki
Masafumi Suzuki
Kendo Masaoka
Tony Cetera
Tony Cetera
Abdul Jadot
Fumio Watanabe
Fumio Watanabe
Renzo Mutaguchi
Masashi Ishibashi
Masashi Ishibashi
Tateki Shikenbaru
Rinichi Yamamoto
Rinichi Yamamoto
Kowloon Dinsau
Takuzō Kawatani
Takuzō Kawatani
Skull Crushed Yakuza Thug Ôshima
Chiyoko Kazama
Yang Gei-Cheun
Nobuo Kawai
Tetsunosuke Tsuchida
Akira Shioji
Akira Shioji
Liang Dung-Yat
Chico Lourant
Chico Lourant
Bondo
Osman Yusuf
Osman Yusuf
King Stone
Jirô Chiba
Jirô Chiba
Gijun Shikenbaru
Minken Karasawa
Minken Karasawa
Warden Yamazaki
Kōjiro Shirakawa
Inspector Chan
Tetsuo Torisu
Detective A
Hisao Mizoguchi
Endoshi - Monkey Boy
Masataka Iwao
Masataka Iwao
Saga
Takashi Noguchi
Takashi Noguchi
Yokoyama
Osamu Kaneda
Osamu Kaneda
Detective B
Satoshi Kurihara
Satoshi Kurihara
Lei Jung-Ming
Yoshimasa Sato
Man Ling-Wan
Jun'ichi Haruta
Jun'ichi Haruta
Kwok Gwai-Lung
Tsutomu Sakai
Tin Dak-San
Seizō Fukumoto
Seizō Fukumoto
Woo Sin-Gung
Shunji Sasaki
Shunji Sasaki
Lam Bak-Jung
Ryuji Komine
Ryuji Komine
Hirota
Takaya Shimoyama
Takaya Shimoyama
Chiu Ying-Dat
Takanori Oya
Hui Nam-Yan
Ryuji Katagiri
Ryuji Katagiri
Hanada
Tetsuo Fujisawa
Miyamoto
Ryôzô Maekawa
Nojima
Yukio Yano
Matsumoto
Yasumori Hikita
Yasumori Hikita
Kanda
Gentarō Mori
Kenpeitai Officer
Shunichi Nagara
Young Takuma Tsurugi
Shiro Sumitomo
Onaga
Tsutomu Harada
Musukari
Ken Kazama
Senkaku Kan
Tatsuo Endō
Tatsuo Endō
Bayan
Bin Amatsu
Bin Amatsu
Môrôkô - Blind Wolf
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: