Rendel
Rendel

Storyline

Rendel, a masked superhero, becomes blinded by his desire for revenge against a sinister criminal organization.
  Released
  9/22/2017
  Runtime
  1h 45min
  Director
  Budget
  $1,686,858
  Revenue
  $1,891,907
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Finnish
  Production
  Frozen Flame Pictures, Bad Beaver Productions, Black Lion Pictures, Haaja & Arwo Design
Cast
Kris Gummerus
Kris Gummerus
Rendel / Rämö
Rami Rusinen
Rami Rusinen
Rotikka
Renne Korppila
Renne Korppila
Lahtaaja
Matti Onnismaa
Matti Onnismaa
Mr. Erola
Johnny Vivash
Johnny Vivash
Radek
Bianca Bradey
Bianca Bradey
Stacy
Sheila Shah
Sheila Shah
Julia
Alina Tomnikov
Alina Tomnikov
Marla
Aake Kalliala
Aake Kalliala
Marsalkka
Reino Nordin
Reino Nordin
Reikki
Tero Salenius
Tero Salenius
Kurikka
Sami Huhtala
Sami Huhtala
Taneli
Michael Majalahti
Jimmy
Michael Hall
Mike
Marko Pesonen
Oskari
Minna Nevanoja
Minna Nevanoja
Niina
Minttu Tamski
Anette
Roosamaria Mäkinen
Enni
Anu Palevaara
Prostituoitu
Pete Niemelä
Kake
Teemu Karvonen
Dealer
Juha-Matti Halonen
Varas
Fanni Pekkala
Pikkutyttö
Joni Pekkala
Isä
Hannele Taurovaara
Äiti
Noora Kuusela
Reportteri Ranskassa
Emilee Jackson
Reporter (voice)
Mikko Härkönen
Agentti
Tanja Arffman
Uutisankkuri
Pekka Lehtosaari
Pekka Lehtosaari
Valtiovarainministeri
Valtteri Tenkanen
Repe
Ville Komulainen
Tyyppi varastolla
Arto Rantakokko
Tyyppi varastolla
Samuli Tenkanen
Tyyppi varastolla
Jeremias Yli-Kortesniemi
Tyyppi varastolla
Ari Karhunen
Pizzakuski
Jaana Komulainen-Lepistö
Sairaanhoitaja
Jonna Keränen
Sairaanhoitaja
Ville Kiljunen
Pomo
Marko Karvonen
Työnantaja
Jesse Haaja
Baarimikko
Enni Ojutkangas
Enni Ojutkangas
Tarjoilija
Rudi Rok
Kalju tyyppi
Kristina Karjalainen
Rotikan naisseuralainen
Nina Suokko
Rotikan naisseuralainen
Antti Hyyrynen
Hakattu Vala-kokelas
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: