Wizja lokalna 1901
Wizja lokalna 1901

Storyline

More documentary in its approach than dramatized history, this is a compelling story about a 1901 children's strike in Wrzesnia near the Polish border with Prussia. Poland was partitioned at this time, and a rigidly patriotic Prussian teacher in Wrzesnia follows the dictates of the Germans in parliament and insists that the children be taught their religion classes in German. When the children refuse to take part in the classes, they are supported by the local priest, but that does not save them from being beaten. They are also kept after school and tormented in other ways as well. Newspapers, parents, and the nation as a whole get involved, transforming a simple children's strike into a national incident.
  Released
  1/26/1981
  Runtime
  1h 26min
  Director
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Polish
  Production
  WFF Lodz, Studio Filmowe Tor
Cast
Tadeusz Łomnicki
Tadeusz Łomnicki
Mayor Mossenbach
Daniel Olbrychski
Daniel Olbrychski
Father Paczkowski
Jerzy Stuhr
Jerzy Stuhr
Wagner
Zygmunt Bielawski
Zygmunt Bielawski
Pohl
Henryk Bista
Henryk Bista
Fedtke
Wiesław Drzewicz
Wiesław Drzewicz
Inspector Winter
Zdzisław Wardejn
Zdzisław Wardejn
Koralewski
Andrzej Wasilewicz
Andrzej Wasilewicz
Gardo
Stanisław Igar
Stanisław Igar
Głębocki
Mieczysław Voit
Mieczysław Voit
Count Kościelewski
Stanisław Michalski
Stanisław Michalski
Langner
Jerzy Trela
Jerzy Trela
Winkler
Wirgiliusz Gryń
Wirgiliusz Gryń
Smólkowski
Alfred Struwe
Alfred Struwe
Acting
Karl Sturm
Karl Sturm
Gendarme
Hans-Joachim Recknitz
Hans-Joachim Recknitz
Gendarme
Paweł Wojtczak
Acting
Helena Kowalczykowa
Helena Kowalczykowa
Gadzińska
Małgorzata Załuska
Acting
Zbigniew Buczkowski
Zbigniew Buczkowski
Achim
Janusz Michałowski
Janusz Michałowski
Photographer
Tadeusz Gwiazdowski
Tadeusz Gwiazdowski
Acting
Michał Leśniak
Michał Leśniak
Września citizen
Włodzimierz Musiał
Włodzimierz Musiał
Września citizen
Marian Pogasz
Acting
Wiesław Komasa
Wiesław Komasa
Acting
Zdzisław Szymborski
Zdzisław Szymborski
Acting
Elżbieta Borysiak
Bronka Olejniczak
Krzysztof Kozłowski
Antek Winkler
Grzegorz Dobrzycki
Kacper Smólkowski
Marek Adamowicz
Acting
Jarosław Górka
Acting
Andrzej Kurczewski
Acting
Roman Ławniczak
Acting
Marzena Frydryszak
Acting
Leszek Kubiak
Acting
Zbigniew Nowak
Acting
Jarosław Osztynowicz
Acting
Renata Różycka
Acting
Janusz Stachowski
Acting
Slawomir Walczyk
Sound
Grażyna Wojtczak
Acting
Gabriela Wojtkowiak
Acting
Waldemar Łukasik
Acting
Kazimierz Błaszczyński
(uncredited)
Czesław Magnowski
Acting
Wiesław Wójcik
Wiesław Wójcik
(uncredited)
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: