Hans Nielsen Hauge
Hans Nielsen Hauge

Storyline

Hans Nielsen Hauge was a Norwegian reformer in the early 1800's both financially and spiritually.
Cast
Preben Lerdorff Rye
Preben Lerdorff Rye
Kong Fredrik IV
Per Sunderland
Per Sunderland
Hans Nielsen Hauge
Ola Isene
Ola Isene
Lausen Bull
Carsten Winger
Ludvig Ingstad
Helge Reiss
Helge Reiss
Overrettsprokurator
Espen Skjønberg
Espen Skjønberg
Mikkel Nielsen Hauge
Lasse Kolstad
Lasse Kolstad
Ole Nielsen
Georg Løkkeberg
Georg Løkkeberg
Schønheyder
Harald Heide Steen
Harald Heide Steen
Bjørnstadboenden
Ole-Jørgen Nilsen
Ole-Jørgen Nilsen
Sersjant i Fredrikstad
Tore Foss
Tore Foss
Politimester Wulfsberg
Hans Coucheron-Aamot
Sorenskriver Aars
Lauritz Falk
Lauritz Falk
Justisråd Blom
Børseth Rasmussen
Biskop Nordahl Brun
Fridtjof Mjøen
Slottsprest Pavel i Christiania
Alfred Solaas
Sogneprest Urdahl i Tune
Olafr Havrevold
Sogneprest Seeberg i Tune
Henrik Anker Steen
Sogneprest Feiermann i Fredrikstad
Bernt Erik Larssen
Bernt Erik Larssen
Doktor Müller
Thor Hjorth-Jenssen
Thor Hjorth-Jenssen
Lensmann Gram i Eiker
Helge Essmar
Fengselsdirektøren i Christiania
Erling Lindahl
Amtmann Hoffgaard i Smålenene
Oscar Amundsen
Fogd Radich i Moss og Thune
Ingolf Rogde
Fogd Kreydal i Lillesand
Eilif Armand
Bokbinder Lange i Bergen
Sverre Hansen
Sverre Hansen
Handelsmann i Bergen
Lothar Lindtner
Kjøpmann i Bergen
Harald Heide-Steen Jr.
Harald Heide-Steen Jr.
Bjørnstad-bonden
Harald Aimarsen
En bonde
Astrid Sommer
En bondekone
Wilfred Breistrand
Løytnant i Fredrikstad
Svend Svendsen
Leieboeren
Ada Skolmen
Kona
Stevelin Urdahl
Naboen
Aud Schønemann
Aud Schønemann
Kona på svalgangen
Ellen Iversen
Kona på svalgangen
Nils Nittel
Mann på svalgangen
Haakon Arnold
Politimannen
Roy Thorsrud
Lensmannsdrengen
Erik Melbye Brekke
Kusken
Erik Lassen
Mannen på vognen
John Eide
Sanger utenfor fengselet
Leidulv Lothe
Sanger utenfor fengselet
Oscar Egede-Nissen
Fange i fyllearresten
Egil Lorck
Egil Lorck
Fange i fyllearresten
Ola B. Johannessen
Fange i fyllearresten
John Birkehoel
Fangevokter
Harald Myhrbråten
Fangevokter
Egil Hjorth-Jenssen
Egil Hjorth-Jenssen
Boktrykker i Christiania
Egil Hagen
Mannen med nyhetene i klubben
Beate Berntsen
Serveringsdame i klubben
Teddy Nordgren
Politimester i Bergen
Per Lillo-Stenberg
Per Lillo-Stenberg
Dommer Hans Hagerup Falbe
Rolf Nordland
Rettsskriver og sekretær
Ragnar Olason
Fangevokter
Rolf Søder
En bonde
Siv Stokland
Ragnhild, datter
Rolf Sand
Skreppekaren
Arvid Furulund
Suppeutdeleren
Kåre Wicklund
Mannen først i matkøen
Randi Holst-Jensen
Damen først i matkøen
Jolly Kramer-Johansen
Vekteren
Lars Kristensen
Hans Nielsen Hauge som gutt
Ulf Gustavsen
Mikkel Nielsen Hauge som gutt
Einar Nic. Kristensen
Far til guttene
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: