Swing Girls

Swing Girls

2004
1h 45min

A tale of delinquent and lazy school girls. In their efforts to cut remedial summer math class, they end up poisoning and replacing the school's brass band.

Swing Girls

Storyline

A tale of delinquent and lazy school girls. In their efforts to cut remedial summer math class, they end up poisoning and replacing the school's brass band.
  Released
  9/11/2004
  Runtime
  1h 45min
  Director
  Revenue
  $18,758,613
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Japanese
  Production
  Altamira Pictures, dentsu, Fuji Television Network, TOHO
Cast
Juri Ueno
Juri Ueno
Tomoko Suzuki
Yuta Hiraoka
Yuta Hiraoka
Takuo Nakamura
Shihori Kanjiya
Shihori Kanjiya
Yoshie Saito
Yuika Motokariya
Yuika Motokariya
Kaori Sekiguchi
Yukari Toyoshima
Yukari Toyoshima
Naomi Tanaka
Naoto Takenaka
Naoto Takenaka
Tadahiko Ozawa
Nagisa Abe
Nagisa Abe
Reiko Shimoda
Noriko Eguchi
Noriko Eguchi
Musical Instruments Shop Assistant
Hana Kino
Hana Kino
Supermarket Manager
Fumiyo Kohinata
Fumiyo Kohinata
Yasumi Suzuki
Fumiko Mizuta
Fumiko Mizuta
Yuka Yamamoto
Madoka Matsuda
Madoka Matsuda
Yumiko Shimizu
Naomi Nishida
Naomi Nishida
Music School Student
Mutsuko Sakura
Mutsuko Sakura
Mie Suzuki
Miho Shiraishi
Miho Shiraishi
Yayoi Itami
Issey Takahashi
Issey Takahashi
School Brass Band Leader
Masaaki Takarai
Masaaki Takarai
Teacher Kubota
Yoji Tanaka
Yoji Tanaka
Pinball Parlour Manager
Kei Tani
Kei Tani
Morishita
Eri Watanabe
Eri Watanabe
Sanae Suzuki
Asuka Yamaguchi
Chika Kubo
Kōko Mori
Kōko Mori
Elderly Woman
Hidekazu Mashima
Hidekazu Mashima
Takashi
Yuu Tokui
Yuu Tokui
Karaoke Manager
Chise Nakamura
Chise Nakamura
Emiko Okamura
Seiji Fukushi
Seiji Fukushi
Inoue
Tadashi Sakata
Tadashi Sakata
Pachinko Customer
Kana Sekine
Kana Sekine
Hiromi Watanabe
Masae Nemoto
Akemi Otsu
Mutsumi Kanazaki
Rie Ishikawa
Misa Nagashima
Misato Miyazaki
Eri Maehara
Kayo Yoshida
Natsuki Nakazawa
Miho Kinoshita
Mayuko Iwasa
Mayuko Iwasa
Chie
Rina Kaneko
Aki Suzuki
Masashi Mikami
Yusuke
Mari Hayashida
Mari Hayashida
Mean Housewife at Park
Koji Ohkura
Koji Ohkura
Supermarket Assistant Manager
Daikichi Sugawara
Daikichi Sugawara
Competition Emcee
Jiro Sato
Jiro Sato
Bus Driver
Yoshiyuki Morishita
Yoshiyuki Morishita
Bento Delivery Guy
Kazumasa Tanimoto
Boy Music Student
Yûko Takeda
TV News Reporter
Yuji Ogata
Train Conductor
Tatsumi Natsuko
Tatsumi Natsuko
Yoko Kobayashi
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: