Zamach stanu
Zamach stanu
Cast
Ryszard Filipski
Ryszard Filipski
marszałek Józef Piłsudski
Ignacy Gogolewski
Ignacy Gogolewski
sędzia K. Hermanowski
Andrzej Hrydzewicz
Andrzej Hrydzewicz
Stanisław Wojciechowski, prezydent RP
Jerzy Sagan
Wincenty Witos, w 1926 premier RP
Lech Bijałd
Lech Bijałd
Herman Lieberman
Henryk Boukołowski
Henryk Boukołowski
adwokat E. Śmiarowski, obrońca w procesie brzeskim
Krzysztof Chamiec
Krzysztof Chamiec
generał Gustaw Orlicz-Dreszer
Józef Fryźlewicz
Józef Fryźlewicz
prokurator Witold Grabowski, oskarżyciel w procesie brzeskim
Tadeusz Janczar
Tadeusz Janczar
Wojciech Korfanty, świadek obrony w procesie brzeskim
Jerzy Kamas
Jerzy Kamas
Jerzy Zdziechowski, minister skarbu w rządzie Witosa
Janusz Kłosiński
Janusz Kłosiński
adwokat S. Szurlej, obrońca w procesie brzeskim
Gustaw Kron
Gustaw Kron
generał Józef Malczewski
Zbigniew Kryński
Zbigniew Kryński
Adam Pragier, działacz PPS oskarżony w procesie brzeskim
Henryk Machalica
Henryk Machalica
adwokat Graliński, obrońca w procesie brzeskim
Zygmunt Malanowicz
Zygmunt Malanowicz
Kazimierz Bagiński, poseł PSL "Wyzwolenie"
Gabriel Nehrebecki
Gabriel Nehrebecki
Stanisław Dubois, poseł PPS oskarżony w procesie brzeskim
Zbigniew Niewczas
Zbigniew Niewczas
Adolf Sawicki, oskarżony w procesie brzeskim
Józef Nowak
Józef Nowak
ksiądz Józef Panaś
Adam Raczkowski
Józef Putek, działacz PSL "Wyzwolenie"
Eugeniusz Robaczewski
Eugeniusz Robaczewski
Adam Ciołkosz, działacz PPS oskarżony w procesie brzeskim
Włodzimierz Saar
Włodzimierz Saar
Norbert Barlicki, poseł PPS oskarżony w procesie brzeskim
Wacław Ulewicz
Wacław Ulewicz
sędzia Stanisław Leszczyński
Zdzisław Wardejn
Zdzisław Wardejn
Felicjan Składkowski-Sławoj, minister spraw wewnętrznych
Kazimierz Wichniarz
Kazimierz Wichniarz
Kazimierz Stamirowski, wiceminister spraw wewnętrznych
Włodzimierz Wiszniewski
Mieczysław Mastek, poseł PPS oskarżony w procesie brzeskim
Czesław Wołłejko
Czesław Wołłejko
Kazimierz Bartel, premier RP po zamachu majowym
Tomasz Zaliwski
Tomasz Zaliwski
Maciej Rataj, marszałek Sejmu
Jerzy Złotnicki
Jerzy Złotnicki
Władysław Kiernik, poseł PSL "Piast"
Arkadiusz Bazak
Arkadiusz Bazak
prokurator Rauze, oskarżyciel w procesie brzeskim
Juliusz Berger
Juliusz Berger
adwokat J. Nowodworski, obrońca w procesie brzeskim
Włodzimierz Boruński
Włodzimierz Boruński
adwokat K. Sterling, obrońca w procesie brzeskim
Wojciech Brzozowicz
Wojciech Brzozowicz
Zrobik, świadek oskarżenia w procesie brzeskim
Seweryn Butrym
Seweryn Butrym
Aleksander Prystor
Czesław Byszewski
adwokat W. Szumański, obrońca w procesie brzeskim
Ryszard Dembiński
Ryszard Dembiński
poseł Stanisław Ballin
Wiesław Drzewicz
Wiesław Drzewicz
adwokat Rudziński, obrońca w procesie brzeskim
Aleksander Fogiel
Aleksander Fogiel
Małaszyński, świadek oskarżenia w procesie brzeskim
Stanisław Jaśkiewicz
Stanisław Jaśkiewicz
Wojciech Trąmpczyński
Zbigniew Józefowicz
Zbigniew Józefowicz
Ignacy Mościcki, prezydent RP
Zofia Kalinska
Reymontowa
Eugeniusz Kujawski
Eugeniusz Kujawski
generał Tadeusz Rozwadowski, dowódca obrony Warszawy
Eugeniusz Kamiński
Eugeniusz Kamiński
Kawecki, urzędnik MSW u gen. Sławoj-Składkowskiego
Krzysztof Kumor
Krzysztof Kumor
pułkownik Józef Beck, adiutant Piłsudskiego
Juliusz Lubicz-Lisowski
Juliusz Lubicz-Lisowski
Ignacy Daszyński, działacz PPS, marszałek Sejmu
Marian Łącz
Marian Łącz
Walery Sławek
Zygmunt Maciejewski
Zygmunt Maciejewski
adwokat Urbanowicz, obrońca w procesie brzeskim
Jerzy Moes
Jerzy Moes
generał Stanisław Haller, szef sztabu generalnego
Józef Pieracki
Józef Pieracki
sędzia Rybaczewski, członek składu orzekającego
Teresa Szmigielówna
Teresa Szmigielówna
Aleksandra Piłsudska, żona marszałka
Mirosław Szonert
Mirosław Szonert
Marian Kukiel
Igor Śmiałowski
Igor Śmiałowski
Aleksander Meysztowicz
Edward Wichura
Edward Wichura
adwokat Berenson, obrońca w procesie brzeskim
Kazimierz Witkiewicz
Kazimierz Witkiewicz
pułkownik Wacław Biernacki-Kostek, komendant twierdzy brzeskiej
Bogumił Antczak
Bogumił Antczak
[obsada aktorska]
Ryszard Bacciarelli
Ryszard Bacciarelli
obrońca w procesie brzeskim
Henryk Bąk
Henryk Bąk
obrońca w procesie brzeskim
Stanisław Bieliński
Stanisław Bieliński
obrońca w procesie brzeskim
Jerzy Aleksander Braszka
Jerzy Aleksander Braszka
[obsada aktorska]
Czesław Bogdański
[obsada aktorska]
Janusz Bylczyński
Janusz Bylczyński
obrońca w procesie brzeskim
Krystyna Chmielewska
Krystyna Chmielewska
[obsada aktorska]
Jerzy Czupryniak
[obsada aktorska]
Władysław Dewoyno
Władysław Dewoyno
aresztowany poseł
Henryk Dudziński
Henryk Dudziński
[obsada aktorska]
Adam Dzieszyński
Adam Dzieszyński
[obsada aktorska]
Bohdan Ejmont
Bohdan Ejmont
oficer u Piłsudskiego w Sulejówku
Jerzy Fijałkowski
[obsada aktorska]
Adam Fornal
[obsada aktorska]
Teodor Gendera
Teodor Gendera
gość Piłsudskiego
Mariusz Gorczyński
Mariusz Gorczyński
oficer towarzyszący Piłsudskiemu w spotkaniu
Stefania Górniak
[obsada aktorska]
Tadeusz Grabowski
Tadeusz Grabowski
[obsada aktorska]
Andrzej Grąziewicz
Andrzej Grąziewicz
generał Włodzimierz Zagórski
Wiktor Grotowicz
Wiktor Grotowicz
poseł Adolf Warski
Andrzej Grzybowski
Andrzej Grzybowski
sekretarz prezydenta Wojciechowskiego
Zbigniew Hellebrand
[obsada aktorska]
Zygmunt Hobot
Zygmunt Hobot
świadek oskarżenia w procesie brzeskim
Jerzy Hojda
[obsada aktorska]
Zdzisław Klucznik
Zdzisław Klucznik
[obsada aktorska]
Bogumił Kłodkowski
Bogumił Kłodkowski
[obsada aktorska]
Andrzej Kozak
Andrzej Kozak
minister w rządzie Witosa
Jerzy Kozakiewicz
Jerzy Kozakiewicz
świadek oskarżenia w procesie brzeskim
Andrzej Krasicki
Andrzej Krasicki
adwokat Ujazdowski, obrońca w procesie brzeskim
Janusz Krawczyk
[obsada aktorska]
Jan Kulczycki
Jan Kulczycki
[obsada aktorska]
Włodzimierz Kwaskowski
Włodzimierz Kwaskowski
minister w rządzie Witosa
Jan Łopuszniak
Jan Łopuszniak
obrońca w procesie brzeskim
Bogdan Łysakowski
oficer bijący ministra Zdziechowskiego
Bogusław Marczak
[obsada aktorska]
Wiktor Nanowski
Wiktor Nanowski
świadek oskarżenia w procesie brzeskim
Wiesław Nowosielski
Wiesław Nowosielski
[obsada aktorska]
Jan Orsza-Łukasiewicz
Jan Orsza-Łukasiewicz
obrońca w procesie brzeskim
Józef Para
Józef Para
książę Radziwiłł goszczący Piłsudskiego w Nieświeżu
Władysław Pawłowicz
[obsada aktorska]
Wojciech Rajewski
Wojciech Rajewski
świadek oskarżenia w procesie brzeskim
Janusz Ratzko
[obsada aktorska]
Włodzimierz Skoczylas
Włodzimierz Skoczylas
obrońca w procesie brzeskim
Bogusław Sochnacki
Bogusław Sochnacki
minister w rządzie Witosa
Tadeusz Somogi
Tadeusz Somogi
minister w rządzie Witosa
Andrzej Szenajch
Andrzej Szenajch
oficer Piłsudskiego
Kazimierz Tałaj
[obsada aktorska]
Tadeusz Teodorczyk
Tadeusz Teodorczyk
chłop rozmawiający z Witosem
Jan Tesarz
Jan Tesarz
generał u Piłsudskiego
Krzysztof Wieczorek
Krzysztof Wieczorek
[obsada aktorska]
Andrzej Wykrętowicz
Andrzej Wykrętowicz
[obsada aktorska]
Przemysław Zieliński
Przemysław Zieliński
[obsada aktorska]
Andrzej Żółkiewski
Andrzej Żółkiewski
adiutant generała Malczewskiego
Antoni Żukowski
[obsada aktorska]
Aleksander Bednarz
Aleksander Bednarz
współwięzień Witosa
Kuba Geiger
oficer u Piłsudskiego w Sulejówku
Józef Grzeszczak
Józef Grzeszczak
podróżny, oficer
Jerzy Januszewicz
Jerzy Januszewicz
generał u Piłsudskiego
Józef Kalita
Józef Kalita
widz na procesie brzeskim
Zygmunt Kołodziejski
[obsada aktorska] (nie występuje w napisach)
Czesław Magnowski
oficer sztabowy / uczestnik manifestacji
Zbigniew Korepta
Zbigniew Korepta
poseł PSL "Wyzwolenie" (nie występuje w napisach)
Bohdan Krzywicki
Bohdan Krzywicki
minister w rządzie Piłsudskiego (nie występuje w napisach)
Małgorzata Lorentowicz
Małgorzata Lorentowicz
widz na procesie brzeskim (nie występuje w napisach)
Włodzimierz Musiał
Włodzimierz Musiał
poseł (nie występuje w napisach)
Leopold Rene Nowak
Leopold Rene Nowak
detektyw (nie występuje w napisach)
Jerzy Prażmowski
Jerzy Prażmowski
policjant na schodach pałacu Paca (uncredited)
Jerzy Próchnicki
Jerzy Próchnicki
działacz PSL "Wyzwolenie" (nie występuje w czołówce)
Andrzej Prus
Andrzej Prus
dziennikarz na procesie brzeskim (uncredited)
Sylwester Przedwojewski
Sylwester Przedwojewski
oficer (nie występuje w czołówce)
Czesław Przybyła
Czesław Przybyła
prokurator u Piłsudskiego (nie występuje w napisach)
Edward Rauch
Edward Rauch
widz na procesie brzeskim (nie występuje w napisach)
Jerzy Rogowski
Jerzy Rogowski
poseł (nie występuje w napisach)
Witold Sadowy
Witold Sadowy
widz na procesie brzeskim (nie występuje w napisach)
Stanisław Sparażyński
Stanisław Sparażyński
dziennikarz na procesie brzeskim (uncredited)
Zdzisław Szymborski
Zdzisław Szymborski
oficer towarzyszący Piłsudskiemu w spotkaniu
Krzysztof Świętochowski
Krzysztof Świętochowski
poseł (nie występuje w czołówce)
Wojciech Zagórski
Wojciech Zagórski
widz na procesie brzeskim (nie występuje w napisach)
Jerzy Zass
Jerzy Zass
dziennikarz na procesie brzeskim (uncredited)
Jan Zdrojewski
poseł (nie występuje w napisach)
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: