Goodbye for Tomorrow
Goodbye for Tomorrow

Storyline

People from all walks of life all receive mysterious messages from loved ones who were killed 3 months earlier in a shipwreck. They are instructed to go to a small island in the Inland Sea that evening.
  Released
  9/23/1995
  Runtime
  2h 21min
  Director
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Japanese
  Production
  PSC
Cast
Kaori Takahashi
Kaori Takahashi
Noriko Harada
Yasufumi Hayashi
Yasufumi Hayashi
Mitsugu Ohki
Mai Hosho
Mai Hosho
Megumi Asakura
Tomoyo Harada
Tomoyo Harada
Watashi
Keiko Tsushima
Keiko Tsushima
Sumiko Kanazawa
Hitoshi Ueki
Hitoshi Ueki
Yaichiro Kanazawa
Hisashi Igawa
Hisashi Igawa
Acting
Ittoku Kishibe
Ittoku Kishibe
Tsuyoshi Sasayama
Yumi Takigawa
Yumi Takigawa
Mitsuko Morishita
Mizuho Shumon
Rumi Watanuki
Toru Minegishi
Toru Minegishi
Youji Nagao
Takehiro Murata
Takehiro Murata
Takashi Karaki
Toshie Negishi
Toshie Negishi
Yuuko Ichigase
Bengal
Bengal
Masaru Ikenouchi
Tomorowo Taguchi
Tomorowo Taguchi
Tetsu Sasayama
Shuji Kashiwabara
Shuji Kashiwabara
Jun Takayanagi
Toshinori Omi
Toshinori Omi
Megumi's Teacher
Miyoko Akaza
Miyoko Akaza
Megumi's Mother
Jun Fubuki
Jun Fubuki
Mitsugu's mother
Wakaba Irie
Wakaba Irie
Innkeeper
Yoriko Doguchi
Yoriko Doguchi
Sayuri Ozawa
Yûko Arao
Shinobu Sugihara
Nao Asuka
Nao Asuka
Old Woman Splashing Water
Saburō Bōya
Gen-san
Chiyoko Danjou
Miwa Arao
Miki Fujitani
Miki Fujitani
Sayuri's Teammate
Kaori Kobayashi
Kaori Kobayashi
Atsuko Nagao
Yasuko Kurose
Chouko Yamaguchi
Keiko Masuda
Keiko Masuda
Masuru's Wife
Yuri Nakae
Yuri Nakae
Naoko
Etsuko Nami
Etsuko Nami
Swimming Club Coach
Hisahiro Ogura
Hisahiro Ogura
Ken Yamagata
Kinsuke Okamura
Organ teacher
Kōen Okumura
Kōen Okumura
Keyboard teacher
Yoshiyuki Omori
Man on wharf
Ayako Ono
Shizuka Nagao
Rumi Shiina
Sayuri Yasuda
Kôhei Shinozaki
Tadashi Kanazawa
Miho Tamura
Ikuko Fujii
Hitoshi Ōmae
'Yobikomaru' Captain
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: