The Gorgon Case
The Gorgon Case

Storyline

In 1931, just before the New Year, in a house of architect Henryk Zaremba scream rips the night. The daughter of Zaremba is found killed in her bedroom, obviously killed with a pickaxe. The police arrives and starts the investigation. Rita Gorgonova, the governess of the girl and also lover of Zaremba becomes the main suspect. Film based on real events - investigation and court trials of the most famous pre-war Polish murder case. Despite being historically accurate the movie is both involving and entertaining since the case was simple on the surface, but very complicated in details.
Cast
Ewa Dałkowska
Ewa Dałkowska
Rita Gorgonowa
Aleksander Bardini
Aleksander Bardini
Mecenas Maurycy Axer, obrońca Gorgonowej
Mariusz Dmochowski
Mariusz Dmochowski
Prokurator Krynicki
Andrzej Łapicki
Andrzej Łapicki
Kulczycki, sędzia śledczy
Roman Wilhelmi
Roman Wilhelmi
Inżynier Henryk Zaremba, ojciec Lusi
Tadeusz Białoszczyński
Tadeusz Białoszczyński
Alfred Jendl, przewodniczący składu sędziowskiego w Krakowie
Jan Englert
Jan Englert
Aspirant Respond
Wojciech Pszoniak
Wojciech Pszoniak
Profesor, biegły sądowy podczas procesu w Krakowie
Stanisław Zaczyk
Stanisław Zaczyk
Łaniewski, prokurator oskarżający podczas procesu we Lwowie
Wiktor Nanowski
Wiktor Nanowski
Nadkomisarz Frankiewicz
Michał Pawlicki
Michał Pawlicki
Szypuła, prokurator oskarżający podczas procesu w Krakowie
Andrzej Szalawski
Andrzej Szalawski
Antonowicz, przewodniczący składu sędziowskiego we Lwowie
Andrzej Szczepkowski
Andrzej Szczepkowski
Woźniakowski, obrońca Gorgonowej podczas procesu w Krakowie
Maciej Godlewski
Staś Zaremba, brat Lusi
Włodzimierz Boruński
Włodzimierz Boruński
Birnbaum, więzień polityczny
Bohdan Ejmont
Bohdan Ejmont
Żandarm Trela
Stefan Friedmann
Stefan Friedmann
Fotoreporter "IKC"
Edmund Fetting
Edmund Fetting
Inspektor Piątkiewicz
Zygmunt Hübner
Zygmunt Hübner
Doktor Dadlez
Jerzy Kaliszewski
Jerzy Kaliszewski
Lekarz sądowy Żurawski
Marek Kondrat
Marek Kondrat
Czaykowski, "pasierb" Csali
Halina Kossobudzka
Halina Kossobudzka
Dziennikarka
Zbigniew Koczanowicz
Zbigniew Koczanowicz
Naczelnik więzienia
Ewa Krawczyk
Lusia Zarembianka
Zdzisław Mrożewski
Zdzisław Mrożewski
Prezes Gąsiorowski
Stanisław Niwiński
Stanisław Niwiński
Dziennikarz
Zdzisław Salaburski
Zdzisław Salaburski
Dziennikarz
Hanna Stankówna
Hanna Stankówna
Dziennikarka rozmawiająca z Axerem w Sukiennicach
Barbara Sułkowska
Barbara Sułkowska
Marcela, służąca Zaremby
Krystyna Sznerr-Mierzejewska
Krystyna Sznerr-Mierzejewska
Kobieta uczestnicząca w wizji lokalnej
Zdzisław Szymański
Zdzisław Szymański
Starszy przodownik Luchowski, komendant posterunku w Żęsnej
Grzegorz Warchoł
Grzegorz Warchoł
Kamiński, ogrodnik Zaremby
Janusz Zakrzeński
Janusz Zakrzeński
Doktor Csala, sąsiad Zaremby
Ryszard Barycz
Ryszard Barycz
Dziennikarz
Teodor Gendera
Teodor Gendera
Łyczkowski, sędzia podczas procesu w Krakowie
Andrzej Grzybowski
Andrzej Grzybowski
Sędzia K. Solecki
Andrzej Gawroński
Andrzej Gawroński
Policjant pilnujący Gorgonową podczas procesu w Krakowie
Stanisław Jaśkiewicz
Stanisław Jaśkiewicz
Ksiądz
Anatol Kobyliński
Anatol Kobyliński
Doktor Jankowski, biegły sądowy
Andrzej Krasicki
Andrzej Krasicki
Sędzia Ostrega
Krzysztof Machowski
Krzysztof Machowski
Protokolant Ehrenpreis
Klemens Mielczarek
Klemens Mielczarek
Policjant
Jerzy Moes
Jerzy Moes
Dziennikarz
Marta Salinger
Romusia, córeczka Gorgonowej
Bogusław Stokowski
Bogusław Stokowski
Sędzia Tertil
Szymon Szurmiej
Szymon Szurmiej
Mężczyzna rozmawiający z Axerem na sali sądowej we Lwowie
Zdzisław Szymborski
Zdzisław Szymborski
Posterunkowy Schweitzer
Bogdan Śmigielski
Bogdan Śmigielski
Doktor Hofmokl
Andrzej Wasilewicz
Andrzej Wasilewicz
Policjant pilnujący Gorgonową podczas procesu w Krakowie
Tomasz Zaliwski
Tomasz Zaliwski
Policjant
Wojciech Zeidler
Wojciech Zeidler
Lekarz sądowy
Michał Szwejlich
Michał Szwejlich
Dziennikarz (niewymieniony w czołówce)
Zofia Czerwińska
Zofia Czerwińska
Kobieta na sali sądowej we Lwowie (niewymieniony w czołówce)
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: