Entrance to Labyrinth
Entrance to Labyrinth

Storyline

The actions of this mystery movie takes both in the past (in medieval times, as the scientists' hallucinations) and in the days of Perestroika.
Cast
Igor Kostolevskiy
Igor Kostolevskiy
Oleg Muromtsev
Mikk Mikiver
Mikk Mikiver
Paratsels
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Andrey Pozdnyakov
Mikhail Gluzskiy
Mikhail Gluzskiy
Ilya Blagolepov
Boris Romanov
Boris Romanov
Vladimir Lyzhin
Ivars Kalnins
Ivars Kalnins
Aleksandr Panafidin
Yuri Gorobets
Yuri Gorobets
Sergey Golitsyn
Vladimir Nosik
Vladimir Nosik
Spirkin
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Oleg Khlebnikov
Tatyana Nazarova
Tatyana Nazarova
Dasha Pozdnyakova
Zhanna Prokhorenko
Zhanna Prokhorenko
Anna Pozdnyakova
Natalya Khorokhorina
Natalya Khorokhorina
Ekaterina Pachkalina
Natalya Arinbasarova
Natalya Arinbasarova
Rashida Ramazanova
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Olga Panafidina
Kapitolina Ilyenko
Kapitolina Ilyenko
Neighbor
Lev Borisov
Lev Borisov
Chebakov
Boris Bekker
Boris Bekker
Noy Markovich Khaletskiy
Aleksandr Novikov
Aleksandr Novikov
Boris Chebakov
Vladimir Plotnikov
Vladimir Plotnikov
Overclocker
Vladimir Nikitin
Vladimir Nikitin
Overclocker
Donatas Banionis
Donatas Banionis
Mazardi
Valentin Nikulin
Valentin Nikulin
Fiskal
Anton Karastoyanov
Anton Karastoyanov
Brant
Dobri Dobrew
Luigi
Evgeniy Dvorzhetskiy
Evgeniy Dvorzhetskiy
Azriel de Silva
Villor Kuznetsov
Villor Kuznetsov
Sorensen
Heino Mandri
Heino Mandri
Zigmund Khyutter
Helena Yaralova
Helena Yaralova
Sylvia
Vladimir Troshin
Vladimir Troshin
Nikolay Oboimov
Semyon Farada
Semyon Farada
Pontyaga
Algimantas Masiulis
Algimantas Masiulis
Baron fon Fugger
Rein Aren
Rein Aren
Froben
Georgiy Teykh
Georgiy Teykh
Erazm Rotterdamskiy
Aleksandr Belyavskiy
Aleksandr Belyavskiy
Nauzen
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Ramazanov
Zoya Vasilkova
Zoya Vasilkova
Acting
Marina Ustimenko
Marina Ustimenko
Aleksandrova
Mati Klooren
Mati Klooren
Kalvin
Alyosha Behar
vrach Furnike
Vladimir Donchev
Shmerts
Georgiy Totev
Ravvin
Bistra Marcheva
Acting
Nikolai Karnaukhov
Nikolai Karnaukhov
Policeman in the sobering-up station
Evgeniy Platokhin
Evgeniy Platokhin
Police Lieutenant Colonel
M. Volodina
Operator PC
Gancho Ganev
Acting
Olesya Ivanova
Olesya Ivanova
Fedyunina
Olga Markina
Olga Markina
Neighbor
Viktor Lazarev
Viktor Lazarev
Acting
Klavdiya Kozlyonkova
Klavdiya Kozlyonkova
Kashina
Tatyana Chernopyatova
Tatyana Chernopyatova
Archive employee
Vassili Bezdushnõi
Vassili Bezdushnõi
Acting
Enn Klooren
Enn Klooren
Acting
Mariya Komarinskaya
Mariya Komarinskaya
Acting
Timur Kadyrkulov
Acting
Valeriy Nemeshaev
Policeman
Märt Visnapuu
Märt Visnapuu
Acting
Irina Ditts
Irina Ditts
Acting
Aleksandr Garin
Aleksandr Garin
Acting
Evgeniy Tetervov
Evgeniy Tetervov
Gena
A. Shevchenko
Acting
Igor Pushkaryov
Igor Pushkaryov
Police investigator
Vladimir Sklyarov
Police captain
Leonid Timtsunik
Leonid Timtsunik
Patient
Valentin Smirnitskiy
Valentin Smirnitskiy
Yakov Nikolaevich Okun
Vyacheslav Zharikov
Vyacheslav Zharikov
Bufetov
Ivar Kümnik
Guard
Aleksandr Ivashkevich
Aleksandr Ivashkevich
Acting
P. Yermakov
Member of the Academic Council
Boris Bachurin
Member of the Academic Council
Evgeniy Gaychuk
Acting
A. Maksimov
Acting
Tatyana Mitrushina
Tatyana Mitrushina
Acting
Roman Filippov
Roman Filippov
Nikolay Ignatyevich Belovol
Natalya Darieva
Crew
Anna Shatilova
Anna Shatilova
Acting
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: