Katastrofa w Gibraltarze
Katastrofa w Gibraltarze
Cast
Arkadiusz Bazak
Arkadiusz Bazak
Generał Władysław Anders
Teresa Lipowska
Teresa Lipowska
Helena Sikorska
Bogusław Sochnacki
Bogusław Sochnacki
Józef W. Stalin
Tomasz Zaliwski
Tomasz Zaliwski
Tadeusz Klimecki, szef sztabu
Andrzej Krasicki
Andrzej Krasicki
Prezydent Franklin D. Roosevelt
Włodzimierz Wiszniewski
Premier Winston L. Churchill
Jerzy Molga
Jerzy Molga
generał Władysław Sikorski
Hans-Joachim Recknitz
Hans-Joachim Recknitz
General Mason MacFarlane
Tadeusz Hanusek
Tadeusz Hanusek
Oficer na odprawie po zdymisjonowaniu Sikorskiego
Lech Sołuba
Lech Sołuba
Minister Tadeusz Romer
Wirgiliusz Gryń
Wirgiliusz Gryń
Generał w sztabie głównym we wrześniu 1939
Ludwik Paczyński
Acting
Stanisław Mikulski
Stanisław Mikulski
Edward Raczyński
Emil Karewicz
Emil Karewicz
Kazimierz Sosnkowski
Andrzej Kozak
Andrzej Kozak
Marian Kukiel
Eugeniusz Kujawski
Eugeniusz Kujawski
Pułkownik Leon Mitkiewicz
Leonard Andrzejewski
Leonard Andrzejewski
Generał francuski we wrześniu 1939
Stanisław Gawlik
Stanisław Gawlik
Iwan Majski
Mariusz Gorczyński
Mariusz Gorczyński
Pułkownik Gralewski-Pankowski
Eugeniusz Korczarowski
Eugeniusz Korczarowski
pułkownik Gralewski-Pankowski
Zbigniew Korepta
Zbigniew Korepta
Członek rządu spiskujący przeciw Sikorskiemu
Roman Kosierkiewicz
Roman Kosierkiewicz
Porucznik Ludwik Łubieński
Juliusz Lubicz-Lisowski
Juliusz Lubicz-Lisowski
Marszałek Francji Philippe Petain / Edward Frederick Halifax
Aleksander Braszka
Józef Retinger
Edward Wichura
Edward Wichura
Stanisław Mikołajczyk, wicepremier w rządzie Sikorskiego
Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, dowódca 5 dywizji piechoty Armii Polskiej w ZSRR
Andrzej Żółkiewski
Andrzej Żółkiewski
Eduard Prchal, pilot samolotu
Marian Łącz
Marian Łącz
Sekretarz Stalina
Bogdan Łysakowski
Pułkownik w sztabie głównym we wrześniu 1939
Zygmunt Malanowicz
Zygmunt Malanowicz
Podpułkownik Bohdan Kleczyński
Kazimierz Meres
Kazimierz Meres
Robert Anthony Eden
Stanisław Pąk
Stanisław Pąk
Radiotelegrafista w sztabie głównym we wrześniu 1939
Edward Sosna
Edward Sosna
Sumner Welles, sekretarz Roosevelta
Stanisław Sparażyński
Stanisław Sparażyński
Ambasador Francji w Polsce
Franciszek Trzeciak
Franciszek Trzeciak
Major Gieorgij Żukow
Jerzy Złotnicki
Jerzy Złotnicki
Członek rządu Sikorskiego
Jerzy Sergiusz Adamczewski
Acting
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: