Seven Swords
Seven Swords

Storyline

In the 17th century, seven swordsmen join their forces to save the villagers from a manipulating General who bans martial arts.
  Released
  7/25/2005
  Runtime
  2h 32min
  Director
  Genre
  Status
  Released
  Language
  Mandarin
  Production
  SCS Entertainment, Film Workshop, Mandarin Films, Beijing Ciwen Digital Oriental Film & TV Production Co., City Glory Pictures Ltd., Film Victoria, Fortissimo Films
Cast
Leon Lai
Leon Lai
Yang Yuncong
Charlie Yeung
Charlie Yeung
Wu Yuanying
Lu Yi
Lu Yi
Han Zhibang
Lau Kar-leung
Lau Kar-leung
Fu Qingzhu
Donnie Yen
Donnie Yen
Chu Zhaonan
Sun Honglei
Sun Honglei
General Fire-Wind
Kim So-yeon
Kim So-yeon
Green Pearl
Michael Wong
Michael Wong
Prince Dokado
Chi Kuan-Chun
Chi Kuan-Chun
Qiu Luo Dong
Jason Pai Piao
Jason Pai Piao
Liu Jin Yi
Duncan Lai
Duncan Lai
Mu Lang
Tai Li-Wu
Tai Li-Wu
Xin Longzi
Zhang Jingchu
Zhang Jingchu
Liu Yufang
Huang Peng
Guan San Dao
Ma Jingwu
Ma Jingwu
Master Shadow Glow
Li Haitao
Si Yi Lang
Liu Mingzhe
Jiao Ci
Lin Hai-Bin
San Gen
Guo Feng-Qiang
Hei Jiu
Chi-Man Wong
Shan Zhi
Tengfei Tang
Shi Shou
Gu Kun
Bang Muzi
Zhang Jie
Mao Lang
Zhen-Bao Liu
Tu Xing
Xie Zhang
Tu Shi
Jiajia Chen
Kualo
Guang-Jin Jiang
San Zi
Bing Bo
Elder Xian Ye
Shang-Lei Yang
Da Hai
Chang-Cheng Deng
Da Peng
Bai-Ling Yao
Chang Yu
Gui-Jun Zhang
Xiao Si
Chang-Hung Li
Xiao Zheng
Xi-Bin Jie
Ping An
Zan-Hua Yao
Elder Hao Ge
Zeng-Bin Bai
Sun Lao Tou
Zhang Chao
Zhang Chao
Zhang Huazhao
Ruan Tang
Xiao Pi
Ji-Dong Du
Xiong Miao
Meng-Zhu Sui
Zhu Zhu
Du-Shuai Chen
Warrior
Lan-Ji Chen
Warrior
Lanji Chen
Acting
Zhi-Yang Gao
Acrobat
Hu Ming
Hu Ming
Scholar
Ke-Yu Jiang
Warrior
Qing-Zeng Ma
Warrior
Li-Ming Tuo
Lan Xiuji
Wen-Su Wang
Acting
Wang Wenjie
Wang Wenjie
Duke's young attendant
Lixiao Yang
Girl in pool of blood
Michelle Yim
Michelle Yim
Luzhu (voice)
Yang Zhang
Acrobat
Hao Zhou
Acrobat
More like this
Logo
Nuxt Movies
Made with

Data provided by 

This project uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

Language: